Registracija į vasaros stovyklą 2021

Stovyklos programa: Spausti čia
Dalyvio anketa: Spausti čia
Savanorio anketa: Spausti čia
Stovyklautojo atrankos nuostatai: Spausti čia

Apie stovyklą
Data: Rugpjūčio 1 – Rugpjūčio 8
Vieta: Inovatorių slėnis
Stovyklos vadovas: Arminas Vareika
Stovyklos koordinatorius: Benas Mačiulaitis
Grupių vadovai: 7
Stovyklautojai: 30
Tikslas: stiprinti jaunimo asmeninius ir socialinius gebėjimus, kūrybiškumą bei pasitikėjimą savimi per įvairias sportines, edukacines ir kultūrines veiklas.

Uždaviniai:
1. Sukurti saugią ir palaikančią mokymosi aplinką, orientuotą į jaunimo pasitikėjimo savimi ir savikontrolės ugdymą per kasdienes veiklas, skatinančias jų sąžiningumą, atsakomybę, kilnumą, atkaklumą ir drąsą.
2. Stiprinti jaunuolių kūrybiškumą ir sudaryti galimybes jų saviraiškai;
3. Stiprinti jaunuolių savęs pažinimo ir savistabos gebėjimus;
4. Ugdyti jaunuolių savęs pristatymo įgūdžius;
5. Pagerinti jaunuolių komandinio darbo ir bendradarbiavimo gebėjimus;
6. Skatinti jaunimo aktyvų gyvenimo būdą ir lavinti pozityvų mąstymą;
7. Puoselėti jaunuolių lietuviškąjį tapatumą ir susidomėjimą etnine kultūra;

Stovyklos veiklos:
1. Sportinės veiklos (tinklinis, krepšinis, šokis, vandens sportas)
2. Kūrybiškumo dirbtuvės (tapyba, improvizacija, žemės menas ir t.t.)
3. Savęs pažinimo ir savęs pristatymo dirbtuvės (praktiniai užsiėmimai)
4. Patyriminės veiklos gamtoje
5. Komandiniai žaidimai ir refleksija prie laužo
6. Kultūrinės veiklos (liaudies šokiai ir dainos, vietinių apylinkių istorija ir pažinimas

Mokymosi tikslai:

1. Dalyvavimas skirtingose veiklose sudarys sąlygas jaunuoliams atrasti savo stipriąsias puses ir stiprinti teigiamą požiūrį į save.
2. Saugi ir palaikanti mokymosi aplinka leis jaunuoliams eksperimentuoti ir išmėginti save, stiprins jų gebėjimą įveikti kylančius sunkumus, pasitikėjimą savimi ir savarankiškumą.
3. Patyriminės ir edukacinės veiklos lauke padės jaunuoliams kurti artimesnį santykį su gamta, žadins jų smalsumą, padės suprasti gamtos gydomąjį poveikį ir stiprins ryšį su gimtine.
4. Dalyvavimas savęs pažinimo ir savęs pristatymo dirbtuvėse padės jaunuoliams geriau pažinti ir suprasti save, atrasti savo stipriąsias ir tobulintinas savybes, bei priimti save tokius, kokie jie yra iš tikrųjų. Užsiėmimų metu jaunuoliai stiprins savęs pristatymo įgūdžius, įgis daugiau pasitikėjimo savimi ir drąsos kalbėti prieš auditoriją bei įvairiose gyvenimiškose situacijose.
5. Dalyvavimas sportinėse veiklose sudarys sąlygas jaunuoliams būti fiziškai aktyviems, didins jų ištvermę bei suvokimą apie sveiką, aktyvų ir darnų gyvenimo būdą.
6. Dalyvavimas kūrybinėse dirbtuvėse padės išlaisvinti jaunuolių kūrybiškumą, padės jiems atrasti, kaip kūrybiškumas gali praturtinti jų kasdienybę, padėti sprendžiant iškilusias problemas ir atrasti terapinį poveikį žmogui. Pasitelkiant skirtingas kūrybiškumą skatinančias technikas jaunuoliai turės galimybę stiprinti savo kūrybinį mąstymą.
7. Komandinės veiklos ir žaidimai stiprins jaunuolių komandinio darbo ir bendradarbiavimo įgūdžius, padės suprasti, kaip pozityviai spręsti nesutarimus ir padės užmegzti prasmingas draugystes.
8. Priklausymo grupei jausmas bei pokyčiams palanki aplinka, kurioje kiekvienas jausis išklausytas, svarbus ir įvertintas, sudarys sąlygas stiprinti jaunuolių savivertę ir įgalinti juos pilnavertiškiau dalyvauti visuomeniniame gyvenime.
9. Savanoriškos veiklos bendruomenėje ir buvimo stovykloje patirtis jaunuoliams leis suprasti, kaip jie gali įsitraukti į savo bendruomenės gyvenimą ir tapti aktyviais jos nariais.
10. Dienos refleksija padės jaunuoliams labiau pažinti save, tobulins jų kritinio mąstymo ir klausymosi įgūdžius, mokys pastebėti bei įvardinti savo įžvalgas ir patyrimus.
Dalyvavimas kultūrinėse veiklose puoselės jaunuolių lietuviškąjį tapatumą ir suvokimą, kaip svarbu branginti tautos kultūrinį paveldą.

Stovykla vyks Inovatorių slėnyje, Zarasų r.

Prisiminkime 2020 metų vasaros stovyklą: